Header Image

Rodzaje odwiertów badawczych

Rodzaje odwiertów badawczych
skup monet poznań

Badania z zakresu geologii inżynierskiej to ważny etap każdej inwestycji infrastrukturalnej. Aby jednak przeprowadzenie jakichkolwiek analiz było możliwe, konieczne jest wykonanie próbnych odwiertów.

Jakie rodzaje odwiertów są przeprowadzane przez firmy geologiczne? Badania geotechniczne obejmują wiercenie mechaniczne. To podstawowa technika, które efektem jest pobranie prób gruntowych, a także określenie zasięgu gruntów.

Nieco inaczej wygląda wiercenie ręczne. Jest to rodzaj uzupełnienia poprzedniej metody, gdyż ręczne wiercenie stosuje się w miejscach nieosiągalnych dla wiertnicy mechanicznej.

Następnie wykonuje się sondowanie. Najczęściej stosowane są dwa rodzaje sondowania – statyczne oraz dynamiczne.

Oba sposoby służą określeniu właściwości podłoża gruntowego. Wśród stosowanych technik badawczych należy wymienić także analizę nośności podłoża.

Wykonuję się ją przy użyciu tzw. ugięciomierza.

W ten sposób szybko można sprawdzić zagęszczenie gruntu nawet w trudnodostępnych miejscach.