Header Image

Kosztowna sekwestracja CO2

Kosztowna sekwestracja CO2
szczepienia.net.pl laptopy poleasingowe

O zanieczyszczeniu środowiska nadmiarem dwutlenku węgla uczą się już nawet dzieci. Świadomość problemu jest powszechna, niestety wciąż brakuje skutecznych i tanich metod ograniczania emisji CO2 do atmosfery. Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest sekwestracja CO2.

Wiele przemawia za tą metodą, ale są też zasadnicze wady. Sekwestracja dwutlenku węgla oznacza w skrócie, że związki CO2 są wychwytywane i unieszkodliwiane. Oznacza to np.

wtłaczanie CO2 do podziemnych magazynów, gdzie związek nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Metoda ta wydaje się być dobrym rozwiązaniem – niestety wiąże się również z ogromnymi kosztami. Skuteczne technologie do szerokiego wykorzystania sekwestracji CO2 nie zostały jeszcze stworzone.

Brakuje inwestorów, bo ryzyko niepowodzenia kolejnych projektów jest duże. Tematem sekwestracji zajmuje się również Wspólnota Europejska i rządy państwa na całym świecie. Powstanie taniej i skutecznej technologii jest jednak wciąż kwestią przyszłości.