Header Image

Geodynamiczne zagrożenia inwestycji

Geodynamiczne zagrożenia inwestycji

Każda inwestycja infrastrukturalna musi być bezpieczna. Powodem jest z jednej strony zdrowie i życie użytkowników danego obiektu, z drugiej wartość samej inwestycji. Budynek, most czy tunel mogą się osunąć lub osiąść. Mogą też zostać zniszczone w wyniku ruchów tektonicznych.

Zamknięcie dostępu do obiektu krótko po sfinalizowaniu inwestycji to koszmar każdego inwestora. Dlatego wcześniejszym etapem tworzenia nowego elementu infrastruktury są dokładne badania geologiczne. Inżyniera geologiczna może m.in.

odpowiedzieć na pytanie związane zagrożeniami, które niosą ze sobą procesy geodynamiczne. Ruchy ziemi na różnych jej warstwach mogą utrudnić samą budowę lub poważnie uszkodzić już oddany do użytku obiekt. Wcześniejsza ocena ryzyka powinna jednak pomóc w skutecznym unikaniu podobnych problemów. Inżynieria geologiczna oceni ryzyko wiążące się z ewentualnym występowaniem na danym terenie osuwisk i osiadania gruntu.

W przypadku terenów nadmorskich określi zagrożenie związane z abrazją brzegu. Oceni też siłę ruchów neotektonicznych i trzęsień ziemi.