Header Image

Gdzie składować odpady?

Gdzie składować odpady?

Składowiska odpadów istnieją jako samodzielne jednostki lub są nieodłączną częścią działalności zakładów produkcyjnych. Zależnie od charakteru działalności zmienia się typ odpadów, a co za tym idzie, mogą być one składowane na danym terenie lub też nie.

Przeciwskazania to najczęściej zagrożenia dla środowiska naturalnego. Z tego powodu konieczne jest wcześniejsze określenie obszaru objętego przez naturalną izolację osadów nieprzepuszczalnych.

www.janina.rybnik.pl

Oceną tego zjawiska zajmują się specjaliści w zakresie geologii inżynierskiej. Zanieczyszczenia ze składowiska odpadów mogą przedostać się wprost do gleby, gruntu lub znajdujących się w pobliżu wód – zarówno tych podziemnych, jak i powierzchniowych.

W ten sposób środowisko zostanie łatwo zanieczyszczone. Intensywne zanieczyszczenie może oznaczać również problemy prawne dla osoby odpowiedzialnej za degradację środowiska.

Warto więc wiedzieć, że część firm zajmujących się badaniami geologicznymi, sprawdza również kwestie prawne, np. dotyczące możliwości składowania konkretnego typu odpadów na danym terenie.